Online okulumuz hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Oops! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.
Online okulumuz hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Oops! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.

ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

Partiler

Bu Müşteri sözleşmesi ("Sözleşme"), Florida Eyaleti yasalarına göre kurulmuş bir şirket olan ve ana iş yeri 7901 4TH ST N, ST PETERSBURG, FL 33702 adresinde bulunan Legacy School Inc. ile bundan böyle "Şirket" olarak anılacak olan ve Şirketin web sitesini kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş ile Şirket tarafından sağlanan ve toplu olarak "Hizmetler" olarak anılan diğer hizmetler arasında yapılan ve bundan böyle "Müşteri" olarak anılacak olan yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir.

Müşteri, Şirketin web sitesine ve Hizmetlerine erişerek ve bunları kullanarak, bu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşulları kabul eder ve onaylar. Şirket ve Müşteri, bu Sözleşme boyunca toplu olarak "Taraflar" olarak anılacaktır.

1. Ürünler ve Hizmetler

1.1 Ürünlerin Satın Alınması
Müşteri, Şirket tarafından sağlanan sipariş formunda veya faturada belirtildiği şekilde belirtilen sınıflar için eğitim ürünlerini satın almayı kabul eder. Eğitim satın alma koşulları, bir yıllık süre için miktar, üzerinde anlaşılan fiyat ve çevrimiçi teslimat yöntemi gibi ayrıntıları kapsayacaktır. Ek koşullar veya gereklilikler de dahil olmak üzere satın alma işleminin ayrıntıları, her iki taraf arasında kapsamlı bir anlayış sağlamak için yazılı olarak açıkça ifade edilecektir.

1.2 Hizmetlerin Sağlanması
Müşteri, Şirket tarafından sağlanan sipariş formunda veya sözleşmede belirtildiği şekilde çevrimiçi eğitim hizmetlerini almayı taahhüt ettiğini kabul eder. Hizmetlerin kapsamı, etkili bir öğrenme deneyimini teşvik etmek için gerekli olan eğitim müfredatını, faaliyetleri ve kaynakları kapsayacaktır. Hizmet sunumunun süresi ve ilgili fiyatlandırma yapısı, Şirket tarafından sağlanan sipariş formunda veya faturada titizlikle belirtilecektir.

2. Ödeme

2.1 Ödeme Koşulları
Müşteri, satın aldığı ürün ve hizmetler için zamanında ödeme yaparak ve sipariş formu, fatura veya sözleşmede belirtilen ödeme koşullarına uyarak mali yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder.
Ödeme koşulları, son ödeme tarihleri, ödeme yöntemleri ve uyulmaması halinde uygulanacak cezalar konusunda açıklık sağlayacaktır. Şirket, mali konularda şeffaflığın önemini kabul eder ve Müşterinin ödeme sorumlulukları konusunda iyi bilgilendirilmesini sağlamayı taahhüt eder.

3. Kullanım Koşulları ve Gizlilik

3.1 Kullanım Koşulları
Müşteri, ürün kullanımı veya hizmet kullanımı için geçerli tüm yönergeler de dahil olmak üzere Şirketin kullanım koşullarına uymayı kabul eder. Müşteri ayrıca, Ek A olarak ekte yer alan ve bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline getirilen Öğrenci/Aile El Kitabının hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Öğrenci/Aile El Kitabı, Şirketin eğitim programlarına katılan öğrenciler ve aileler için temel yönergeler, kurallar ve beklentiler sağlar.

Müşteri, kullanım koşullarına ve Öğrenci/Aile El Kitabının hükümlerine uymanın güvenli, saygılı ve üretken bir eğitim ortamının sürdürülmesi için çok önemli olduğunu anlar. Hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra uyumsuzluğun olası sonuçlarının net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için kullanım koşullarını ve Öğrenci/Aile El Kitabını baştan sona gözden geçirmek Müşterinin sorumluluğundadır.

3.2 Gizlilik Politikası
Müşteri, kişisel ve ödeme bilgilerinin Şirketin gizlilik politikasına uygun olarak toplanacağını ve kullanılacağını kabul eder. Şirket, tüm müşteri bilgi ve verilerinin gizliliğini ve mahremiyetini korumayı taahhüt eder. Gizlilik politikası, toplanan bilgi türlerini, hangi amaçlarla kullanıldığını ve müşteri verilerini korumak için alınan önlemleri ana hatlarıyla belirtir.

Müşteri, bu Sözleşmeye girerek, kişisel ve ödeme bilgilerinin Şirketin gizlilik politikasında belirtildiği şekilde toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını kabul eder. Müşteri ayrıca, bilgilerinin yalnızca ödemelerin işlenmesi, ürün ve hizmetlerin sağlanması ve müşteri hesaplarının korunması gibi meşru iş amaçları için kullanılacağını anlar.

4. Veri İhlali Müdahalesi

Talihsiz bir veri ihlali durumunda, hem Müşterinin hem de Şirketin aşağıda belirtildiği gibi belirli sorumlulukları vardır:

4.1. Şirket, bir veri ihlaline yanıt olarak belirli sınırlı eylemlerde bulunacaktır, ancak bu eylemlerin, bu belirli önlemlerin ötesinde sorumluluk veya yükümlülüğün kabul edildiği anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. Şirket'in eylemleri aşağıdaki gibidir:

Bildirim: Şirket, Müşterinin kişisel veya ödeme bilgilerinin güvenliğini, gizliliğini veya bütünlüğünü tehlikeye atabilecek herhangi bir veri ihlalini derhal Müşteriye yazılı olarak bildirecektir. Bu bildirim, ihlalin ayrıntılarını, maruz kalınan bilgi türünü ve etkisini azaltmak için alınan önlemleri içerecektir.
Soruşturma: Şirket, veri ihlalinin kapsamını ve nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütecektir. Bu soruşturma, ihlale yol açan güvenlik açıklarının belirlenmesini ve gelecekte meydana gelebilecek olayları önlemek için düzeltici eylemlerin uygulanmasını içerecektir.
İletişim: Şirket, ihlal müdahale süreci boyunca Müşteri ile açık ve şeffaf iletişimi sürdürecektir. Bu, ihlal soruşturmasının durumu, verileri güvence altına almak için alınan önlemler ve herhangi bir düzeltme çabası hakkında düzenli güncellemeler sağlamayı içerir.
Düzeltme: Şirket, ihlali düzeltmek ve etkisini hafifletmek için derhal ve uygun adımları atacaktır. Bu, güvenlik önlemlerinin artırılmasını, politika ve prosedürlerin güncellenmesini ve gerektiğinde etkilenen bireylere kimlik hırsızlığına karşı koruma hizmetleri sağlanmasını içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Şirketin bildirim, soruşturma, iletişim ve düzeltme eylemlerinin en iyi uygulama meselesi olarak alındığını ve bu belirli eylemlerin ötesinde herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğün kabulü olmadığını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Müşteri, Şirketin sorumluluğunun Sözleşmede belirtildiği şekilde sınırlı olduğunu ve bir veri ihlaline yanıt olarak alınan tüm önlemlerin bu sınırlı sorumlulukla tutarlı olduğunu kabul eder.

4.2 Müşterinin Sorumlulukları:
İşbirliği: Müşteri, bir veri ihlali durumunda Şirket ile işbirliği yapmayı kabul eder. Bu, Şirketin ihlalin etkisini değerlendirmesi ve düzeltici önlemler alması için gerekli her türlü bilgi veya yardımı sağlamayı içerir.
Bildirim: Müşteri, hesabına yetkisiz erişim veya kişisel veya ödeme bilgileriyle ilgili herhangi bir şüpheli faaliyetin farkına varırsa, derhal Şirketi bilgilendirecektir. Şirketin olası ihlallere etkili bir şekilde yanıt verebilmesi için zamanında bildirimde bulunmak çok önemlidir.
İnceleme: Müşteri, veri ihlaliyle ilgili olarak Şirketten gelen tüm iletişimleri dikkatle inceleyecek ve verilen talimatları veya önerileri takip edecektir. Bu, parolaların sıfırlanmasını, finansal hesapların izlenmesini veya sunulması halinde kimlik hırsızlığına karşı koruma hizmetlerine katılmayı içerebilir.
Güvenlik Önlemleri: Müşteri, hesap kimlik bilgilerinin güvenliğini sağlamaktan ve kişisel bilgilerini korumak için uygun önlemleri almaktan sorumludur.

5. Sorumluluk Sınırlamaları

5.1 Garanti
Şirket, yazılı olarak özellikle belirtilenler dışında ürünler veya hizmetler için açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Müşteri, bu Sözleşmede açıkça belirtilmeyen her türlü garanti, teminat veya beyanın hariç tutulduğunu kabul eder. Şirket, ürün ve hizmetleri sipariş formu, fatura veya sözleşmede belirtildiği şekilde sağlayacak ve Müşterinin ürün ve hizmetlerden memnuniyeti, üzerinde anlaşmaya varılan şartlara uygunluklarına göre değerlendirilecektir.

5.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması
Şirketin sorumluluğu öğrenim ücretinin miktarı ile sınırlıdır. Müşteri, Şirketin hiçbir durumda ürün veya hizmetlerin kullanımı veya kullanılamamasından kaynaklanan dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan veya arızi zararlardan sorumlu olmayacağını kabul eder. Bu, ürün veya hizmetlerin kullanımı veya performansından kaynaklanan mali kayıplar, veri kaybı, fırsat kaybı veya diğer her türlü dolaylı zararı içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Müşteri, bu bölümde belirtilen sorumluluk sınırlamalarının, sağlanan ürün ve hizmetlerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda makul olduğunu ve bu tür zararların meydana gelme olasılığı Müşteriye bildirilmiş olsa bile geçerli olacağını kabul eder.

6. Katılmama:

Şirket, eğitim programlarına kaydolan öğrencilerin zaman zaman aktif katılımlarını engelleyen durumlarla karşılaşabileceğinin farkındadır. Her iki taraf için de açıklık sağlamak amacıyla, katılımın sağlanamadığı durumlarda beklentilerin ve atılacak adımların ana hatlarıyla belirlenmesi önemlidir.

6.1 Aktif Katılım Beklentisi: Eğitim programlarına kayıt olduktan sonra, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları beklenmektedir. Aktif katılım, derslere katılmayı, ödevleri tamamlamayı ve tartışmalara ve değerlendirmelere katılmayı içerir.

6.2 Katılamama Durumunun Bildirilmesi: Bir öğrencinin hastalık, kişisel durumlar veya öngörülemeyen zorluklar gibi nedenlerle eğitim programına katılamaması durumunda, bu durumu mümkün olan en kısa sürede Şirkete bildirmek öğrencinin veya velisinin/vasisinin sorumluluğundadır.

6.3 Geçici Devamsızlık: Hastalık veya diğer kısa vadeli koşullar nedeniyle geçici olarak katılmama durumlarında, öğrenci veya velisi/vasisi devamsızlığın beklenen süresini ve nedenini Şirkete bildirmelidir. Şirket, destek sağlamak için öğrenciyle birlikte çalışacak ve kaçırılan derslerin telafi edilmesine yardımcı olmak için makul düzenlemeler yapacaktır.

6.4 Uzun Süreli Katılmama: Bir öğrencinin eğitim programına uzun süre katılmayacağını veya programdan çekileceğini öngörmesi halinde, Şirketin önceden bilgilendirilmesi zorunludur. Şirket, koşullara ve geçerli politikalara bağlı olarak çekilme veya yeniden kayıt için özel prosedürler ve gereklilikler belirleyebilir.

6.5 Mali Yükümlülükler: Katılmamanın, öğrenciyi Sözleşme hükümleri uyarınca mali yükümlülüklerinden kurtarmadığını unutmamak önemlidir. Sözleşmede kararlaştırılan öğrenim ücretleri, Şirket politikalarında aksi belirtilmedikçe geçerli olmaya devam eder.

6.6 Katılımın Yeniden Başlaması: Geçici olarak katılımı durduran öğrenciler, Şirketin yeniden kayıt için politika ve prosedürlerine tabi olarak, geri döndüklerinde eğitim programlarına devam edebilirler.

6.7 Uzun Süreli Katılmama Durumunda Fesih: Önceden haber verilmeksizin uzun süreli katılmama durumunda veya öğrencinin devam etmesinin mümkün olmadığı durumlarda, Şirket, Sözleşmede belirtilen fesih prosedürlerine bağlı kalarak öğrencinin kaydını feshetme hakkını saklı tutar.

Şirket, öğrencilerinin eğitime olan bağlılığına değer vermekte ve öngörülemeyen zorlukların ortaya çıkabileceğini kabul etmektedir. Etkili iletişim kurarak ve belirlenen prosedürlere bağlı kalarak, her iki taraf da katılmama durumlarını adil ve makul bir şekilde ele almak için birlikte çalışabilir.

7. Kayıtlar

Legacy Online School'da öğrencilerimiz için esnek ve erişilebilir bir öğrenim deneyimi sağlamanın önemini anlıyoruz. Bu taahhüdün bir parçası olarak, sınıfları ve öğrenim oturumlarını kaydedebiliriz.

7.1 Kayıtlara Erişim:
Derslerin ve öğrenim oturumlarının kayıtları kayıtlı öğrencilere, eğitmenlere ve yetkili okul yöneticilerine sunulabilir. Bu kayıtların tek amacı eğitim deneyimini geliştirmek, kurs içeriğine erişim sağlamak ve sınıf materyallerinin gözden geçirilmesini kolaylaştırmaktır. Bu kayıtlara erişim kesinlikle eğitim programıyla doğrudan ilişkili kişilerle sınırlıdır.

7.2 Saklama ve Depolama:
Kayıtlar, ilgili ders veya öğrenim oturumunun tarihinden itibaren 3 ayı geçmeyecek bir süre boyunca okul tarafından tutulan güvenli sunucularda saklanacaktır. Bu sürenin sonunda kayıtlar, daha uzun süre saklanmalarını gerektirecek eğitsel bir neden olmadığı sürece, okulun takdirine bağlı olarak silinebilir veya arşivlenebilir.

7.3 Kayıtların Amacı:
Kayıtlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, öncelikle akademik amaçlara yöneliktir:
Öğrencilere sınıf materyallerini gözden geçirme fırsatı sağlamak.
Hafifletici nedenlerden dolayı ders kaçırmış olabilecek öğrencilere destek olmak.
Öğretim yöntemlerini değerlendirme ve geliştirme konusunda eğitmenlere yardımcı olmak.
Eğitim programlarının kalitesini ve etkinliğini sürdürmede okulu desteklemek.

7.4 Kayıtların Kullanımı:
Kayıtlar, Legacy Online School'un açık yazılı izni olmadan yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz, paylaşılamaz veya dağıtılamaz. Kayıtların tamamen veya kısmen izinsiz olarak paylaşılması, dağıtılması veya yayınlanması kesinlikle yasaktır ve okulun politikalarına uygun olarak disiplin işlemleriyle sonuçlanabilir.

7.5 Gizlilik ve Rıza:
Derslere ve öğrenim oturumlarına katılarak, bu oturumların bu Sözleşmede açıklandığı şekilde kaydedilmesine izin vermiş olursunuz. Legacy Online School gizliliğinizi korumayı taahhüt eder ve kayıtlar Gizlilik Politikamıza uygun olarak ele alınacaktır.

Programlarımıza kaydolarak ve bu Sözleşmeyi kabul ederek, derslerin ve öğrenim oturumlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak bu bölümde özetlenen politikaları ve uygulamaları onaylamış ve kabul etmiş olursunuz.

8. Ebeveyn Gözetimi

Legacy Online School, özellikle küçük öğrenciler için güvenli ve emniyetli bir çevrimiçi öğrenme ortamı sağlamanın önemini kabul eder. Küçük yaştaki öğrencilerimizin refahını ve akademik ilerlemelerini sağlamak için ebeveyn veya veli gözetimine ilişkin aşağıdaki yönergeler yürürlüktedir:

8.1 Belirli Bir Yaşın Altındaki Öğrenciler İçin: Çevrimiçi dersler ve etkinlikler sırasında 10 yaşın altındaki öğrenciler için ebeveyn veya vasi gözetimi gereklidir. Ebeveynlerin veya vasilerin, katılımlarını izlemek, gerektiğinde teknik konularda yardımcı olmak ve uygun ve dikkat dağıtıcı olmayan bir öğrenme ortamı sağlamak da dahil olmak üzere çocuklarının çevrimiçi öğrenme deneyimine aktif olarak katılmaları beklenmektedir.

8.2 Çevrimiçi Güvenlik: Ebeveynler ve vasiler, uygun davranış, akranlarla etkileşim ve teknolojinin sorumlu kullanımı için yönergeler de dahil olmak üzere çocuklarını çevrimiçi güvenlik konusunda eğitmekten sorumludur. Gizliliğin önemini ve çevrimiçi iletişimle ilgili potansiyel riskleri tartışmak çok önemlidir.

8.3 Teknik Destek: Ebeveynler veya vasiler, oturum açma, teknik sorunları giderme ve gerekli cihazların ve internet bağlantısının kullanılabilirliğini sağlama konusunda yardım da dahil olmak üzere gerektiğinde teknik destek sağlamaya hazır olmalıdır.

8.4 İletişim: Ebeveynler veya veliler ile okul personeli arasında açık ve düzenli iletişim hayati önem taşımaktadır. Bir öğrencinin çevrimiçi öğrenme deneyimiyle ilgili her türlü endişe, soru veya sorun derhal okul yönetimine iletilmelidir.

8.5 Gizlilik ve Güvenlik: Ebeveynler veya vasiler, çocuklarının kişisel bilgilerinin, oturum açma kimlik bilgilerinin ve çevrimiçi etkinliklerinin güvende tutulmasını ve yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlamaktan sorumludur.

9. Fesih

Taraflardan herhangi biri, sipariş formunda, faturada veya sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak ürünleri veya hizmetleri feshedebilir. Fesih süreci, sipariş formunda, faturada veya sözleşmede ayrıntılı olarak açıklanan prosedürleri takip edecektir. Fesih talebinde bulunan taraf, diğer tarafa fesih niyetini ve feshin yürürlüğe gireceği tarihi belirten yazılı bir bildirimde bulunacaktır.

Böyle bir bildirimi aldıktan sonra, her iki taraf da Sözleşmeyi ve ilgili yükümlülükleri sonuçlandırmak için gerekli işlemleri derhal başlatacaktır. Bu, ödenmemiş ödemelerin sonuçlandırılmasını, sağlanan herhangi bir malzeme veya kaynağın iade edilmesini ve devam eden sorumluluklar için sorunsuz bir geçiş sağlanmasını içerebilir.

Ürünlerin veya hizmetlerin feshi, taraflardan herhangi birini, feshin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuk etmiş olan herhangi bir yükümlülük veya yükümlülükten kurtarmayacaktır. Ayrıca, bu Sözleşmede yer alan ve doğası gereği fesihten sonra da geçerli olması amaçlanan hükümler (sorumluluk sınırlamaları, uyuşmazlıkların çözümü ve geçerli hukuk gibi) Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

9.1 Fesih Sonuçları

Bu Sözleşmenin Müşteri veya Şirket tarafından feshedilmesi durumunda, belirli sonuçlar geçerli olacaktır. Her iki tarafın da bu sonuçları anlaması ve kabul etmesi zorunludur:

Mali Yükümlülükler:
Ödenmemiş tüm öğrenim ücretleri ve masrafları, fesih üzerine derhal muaccel hale gelecektir.
Varsa, geri ödemeler Legacy Online School'un Geri Ödeme Politikasında belirtilen şartlara uygun olarak yapılacaktır.

Hizmetlere ve Kaynaklara Erişim:
Fesih üzerine, Müşterinin çevrimiçi öğrenme platformuna ve ilgili eğitim kaynaklarına erişimi derhal iptal edilecektir.
Müşteri artık derslere katılma, kurs materyallerine erişme veya Legacy Online School tarafından sağlanan herhangi bir hizmetten yararlanma hakkına sahip olmayacaktır.

Veri ve Kayıtlar:
Müşteri, fesih üzerine platformdaki akademik kayıtlarına, notlarına ve derslerine erişimin Legacy Online School'un politikalarına tabi olarak kısıtlanabileceğini veya arşivlenebileceğini anlar ve kabul eder.

Akademik Sonuçlar:
Akademik suistimal veya Öğrenci/Aile El Kitabının ihlali nedeniyle fesih durumunda, Müşteri akademik ilerlemesinin olumsuz etkilenebileceğini kabul eder.
Legacy Online School, herhangi bir akademik veya davranışsal sorunun çözülmesini bekleyen herhangi bir transkript, sertifika veya tamamlama belgesini alıkoyma hakkını saklı tutar.

10. Fikri Mülkiyet

10.1 Eğitim programının bir parçası olarak öğrenciler tarafından oluşturulan her türlü orijinal çalışma, proje veya içerik okulun fikri mülkiyeti olarak kabul edilecektir. Öğrenciler bu vesileyle okula, söz konusu içeriği yalnızca okulla ilgili eğitim ve tanıtım amaçları doğrultusunda kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak ve sergilemek için geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans verir.

10.2 Eğitmenler, müfredatı sunmak amacıyla oluşturdukları eğitim materyalleri ve içerik üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutacaktır. Eğitmenler bu vesileyle okula, söz konusu içeriği yalnızca okulla ilgili eğitim ve tanıtım amaçları doğrultusunda kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak ve sergilemek için geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans verir.

11. İçerik Doğruluğu

11.1 Eğitim İçeriğinin Doğruluğu Feragati:
Şirket, üçüncü taraf eğitim içeriğini kullanarak müşterilerine zenginleştirici bir öğrenim deneyimi sunmaya kendini adamıştır. Şirket doğru, ilgili ve yüksek kaliteli materyaller sunmak için çaba gösterirken, kullanılan üçüncü taraf eğitim içeriğinin doğruluğuna ilişkin okulun pozisyonunu netleştirmek önemlidir:

11.2 Üçüncü Taraf İçeriği: Şirket, kurslarını tamamlamak için üçüncü taraf eğitim içeriğine güvenir. Bu içerik kurs materyallerini, öğretim kaynaklarını, değerlendirmeleri ve tamamlayıcı materyalleri kapsayabilir.

11.3 İçerik Kaynağı: Üçüncü taraf eğitim içeriğinin doğruluğu, alaka düzeyi ve kalitesi içeriğin orijinal kaynakları tarafından belirlenir ve Şirket içeriğin oluşturulması veya doğruluğu üzerinde doğrudan kontrole sahip değildir.

11.4 Sürekli İzleme: Şirket, kullandığı üçüncü taraf eğitim içeriğini sürekli olarak izler ve tespit edilen yanlışlıkları veya endişeleri gidermek için uygun önlemleri alır. Bu önlemler, kapsamlı ve doğru bir öğrenme deneyimi sağlamak için belirli içeriğin kullanımının durdurulmasını veya tamamlayıcı materyallerin sağlanmasını içerebilir.

11.5 İçerik Sorumluluk Reddi: Legacy Online School, harici web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan içeriğin doğruluğunu, alaka düzeyini veya kalitesini kontrol etmez veya garanti etmez. Bu harici sitelerin içeriği veya kullanılabilirliği ile ilgili herhangi bir onay, garanti veya beyanda bulunmayız.

11.6 Bağımsız Değerlendirme: Öğrenciler, harici web sitelerinin ve kaynakların içeriğini doğruluk, uygunluk ve çalışmalarıyla ilgisi açısından bağımsız olarak değerlendirmeye teşvik edilir. Harici kaynaklardan gelen bilgilere erişirken ve bunları kullanırken dikkatli olmak ve eleştirel muhakeme yapmak öğrencilerin sorumluluğundadır.

11.7 Kullanılabilirlik: Legacy Online School, harici web sitelerinin ve kaynakların kullanılabilirliğinden veya işlevselliğinden sorumlu değildir. Güncel ve işlevsel bağlantılar sağlamaya çalışsak da, harici sitelerin her zaman erişilebilir olacağını garanti edemeyiz.

12. Üçüncü Taraf Platformları

Şirket, eğitim sunumunun çeşitli yönlerini geliştirmek ve desteklemek için üçüncü taraf hizmetleri kullanabilir. Bu üçüncü taraf hizmetlerinde aksaklık veya başarısızlık yaşanması durumunda sorumlulukların netleştirilmesi önemlidir.

12.1 Üçüncü Taraf Hizmet Güvenilirliği: Şirket, saygın ve güvenilir üçüncü taraf hizmetlerini seçmeye gayret etmekle birlikte, kendi kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle zaman zaman aksaklıklar veya arızalar meydana gelebileceğini kabul eder. Bu aksaklıklar eğitim materyallerinin, kaynakların kullanılabilirliğini veya belirli işlevlere erişimi etkileyebilir.

12.2 Üçüncü Taraf Hizmet Arızaları için Sorumluluk: Eğitim içeriği veya hizmetlerinin sunumunu etkileyen bir üçüncü taraf hizmetinin kesintiye uğraması veya arızalanması durumunda, Şirket sorunu derhal çözmek için makul çabayı gösterecektir. Ancak, sistem kesintileri, yazılım hataları veya hizmetin kullanılamaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf hizmetleriyle ilgili teknik sorunları çözme sorumluluğunun öncelikle ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına ait olduğunu unutmamak önemlidir.

12.3 İletişim ve Destek: Şirket, bu tür kesintiler sırasında güncelleme ve destek sağlamak için Müşteri ile açık iletişim hatlarını sürdürmeyi taahhüt eder. Şirket, çözüm aramak ve Müşteriye verilen rahatsızlığı en aza indirmek için üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı ile özenle çalışacaktır.

12.4 Sorumluluğun Sınırlandırılması: Müşteri, bir üçüncü taraf hizmet kesintisi durumunda, Şirketin sorumluluğunun üçüncü taraf hizmet sağlayıcısıyla iletişimi kolaylaştırma ve çözüm arama becerisiyle sınırlı olduğunu kabul eder. Şirket, üçüncü taraf hizmet arızalarından kaynaklanan doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Müşterinin, Şirketin üçüncü taraf hizmet kesintilerinin etkisini azaltmak için özenle hareket edeceğini, ancak üçüncü taraf hizmetleriyle ilgili teknik sorunların nihai çözümünün ilgili hizmet sağlayıcılarına ait olduğunu anlaması önemlidir. Şirket, ortaya çıkabilecek sorunları ele almak ve çözmek için gerektiği şekilde Müşteri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcı arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için gerekli yardım ve bilgileri sağlayacaktır.

13. Erişilebilirlik

Şirket, engelli öğrenciler için erişilebilir eğitim içeriği sunmaya çalışmaktadır. Bu taahhüt, ekran okuyucular, video içerikleri için altyazılar ve yazılı materyaller için alternatif formatlar gibi yardımcı teknolojiler aracılığıyla erişilebilen içerik sağlamayı kapsar.
Ancak, Şirketin içerik sunumu için Agilix platformunu kullandığını ve belirli özelliklerin veya içeriğin erişilebilirliğinin platformun kendisine özgü sınırlamalara tabi olabileceğini unutmamak önemlidir. Şirket, platformun yetenekleri dahilinde erişilebilirliği en üst düzeye çıkarmak için çalışırken, içerik erişilebilirliğinin bazı yönleri Agilix'in işlevselliği ve tasarımı tarafından yönetilebilir. Şirket, platform kısıtlamaları nedeniyle var olabilecek sınırlamalar için sorumluluk kabul etmez ancak elinden gelen en iyi şekilde kapsayıcı bir öğrenme ortamı sağlamaya kendini adamıştır.

13.1 Özel İhtiyaçlar için Konaklama
Legacy Online School'da, özel eğitim ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere tüm öğrenciler için kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenme ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Özel eğitim ihtiyaçlarının fiziksel engellerin ötesine geçebileceğinin ve öğrenme güçlükleri de dahil olmak üzere çeşitli koşulları kapsayabileceğinin farkındayız. Amacımız, her öğrencinin eğitim fırsatlarına eşit erişime sahip olmasını ve akademik olarak başarılı olmak için gerekli kolaylıkları almasını sağlamaktır.

Özel Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Legacy Online School, özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve ele almak için ebeveynler/veliler, öğrenciler ve eğitim personelimiz arasında açık iletişimi teşvik eder. Bir öğrenci öğrenme güçlüğü veya diğer özel eğitim ihtiyaçları nedeniyle konaklama gerektiriyorsa, okulu mümkün olduğunca erken bilgilendirmek önemlidir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (IEP): Belgelenmiş öğrenme güçlüğü veya diğer özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için Legacy Online School, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (IEP) geliştirmek üzere öğrenci, ebeveynler/veliler ve ilgili uzmanlarla işbirliği içinde çalışacaktır. IEP, öğrencinin kendine özgü ihtiyaçlarına ve öğrenme tarzına göre uyarlanmış belirli düzenlemeleri, değişiklikleri veya destek hizmetlerini ana hatlarıyla belirtir.

Öğrenme Destek Uzmanları: Öğrencinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, Legacy Online School'un yüksek nitelikli Öğrenme Destek Uzmanlarından oluşan ekibi kişiselleştirilmiş destek hizmetleri sunacaktır. Bu uzmanlar, öğrencinin IEP'sine ve bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmış bire bir yardım, özel ders ve rehberlik sağlamak üzere eğitilmiştir.

Gizlilik: Bir öğrencinin özel eğitim ihtiyaçları ve uyumlaştırmalarına ilişkin tüm bilgiler en üst düzeyde gizlilikle ele alınacaktır. Bu bilgilere erişim, öğrenciye destek ve kolaylıklar sağlamakla doğrudan ilgili kişilerle sınırlı olacaktır.

Ebeveyn/Veli Katılımı: Ebeveynler/veliler, çocuklarının IEP'sinin geliştirilmesi ve gözden geçirilmesine aktif olarak katılmaya teşvik edilir.

14. Sağlık ve Güvenlik

Legacy Online School'da tüm öğrencilerimizin sağlığını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. İster beden eğitimi (PE) derslerine ister fiziksel efor gerektiren herhangi bir eşzamanlı etkinliğe katılıyor olun, öğrencilerimizin refahına öncelik veriyoruz. Lütfen aşağıdaki yönergeleri dikkate alın:

Beden Eğitimi (PE) Dersleri:

Kişisel Sağlık Sorumluluğu: Beden Eğitimi derslerine katılan öğrencilerin sağlık ve refahları için kişisel sorumluluk almaları esastır. Fiziksel aktivitelere katılma becerinizi etkileyebilecek önceden var olan herhangi bir tıbbi durumunuz, sakatlığınız veya sağlık sorununuz varsa, Beden Eğitimi derslerine katılmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Okul, katılımdan kaynaklanabilecek herhangi bir sağlık sorunu için sorumluluk kabul etmez.

Uygun Kıyafet: Öğrencilerin Beden Eğitimi dersleri için belirlenen kıyafet kurallarına uymaları beklenmektedir. Bu, rahat kıyafetler ve yeterli destek ve güvenlik sağlayan atletik ayakkabılar gibi uygun kıyafetlerin giyilmesini içerir. Okulun, Beden Eğitimi dersleri sırasında kıyafet veya kişisel güvenlikle ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmediğini lütfen unutmayın.

15. Geçerli Hukuk

Bu Sözleşme Florida Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşme kapsamında veya Sözleşmenin yorumlanması, geçerliliği, ifası veya ihlali ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf, Florida Eyaletinde bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Taraflar, hukuk seçimi ve yargı yetkisi hükümlerinin adil ve makul olduğunu kabul eder ve bu mahkemelerin kişisel yargı yetkisine rıza gösterirler. Taraflar ayrıca, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir yasal işlemin, davanın veya takibatın İngilizce olarak yürütüleceğini kabul ederler.

Taraflar, bu Sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmeden doğan ilişkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini yönetmek için Florida Eyaleti yasalarının uygulanmasını kabul eder ve onaylar.

16. Uyuşmazlık Çözümü

Bu Sözleşmeden, yorumlanmasından, geçerliliğinden, ifasından veya ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, iddia veya ihtilaf durumunda, aşağıdaki anlaşmazlık çözüm süreci uygulanacaktır:

16.1 Müzakere: Taraflar öncelikle anlaşmazlığı iyi niyetli müzakereler yoluyla dostane bir şekilde çözmeye çalışacaktır. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafa anlaşmazlığın niteliğini ve çözüm önerilerini açıklayan yazılı bir bildirimde bulunarak bu süreci başlatabilir. Bu bildirimi aldıktan sonraki 10 gün içinde, taraflar karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm arayışıyla doğrudan müzakerelere girişeceklerdir.

16.2 Arabuluculuk: Müzakereler belirlenen süre içinde bir çözüme ulaşmazsa veya taraflardan biri sonuçtan memnun kalmazsa, taraflar arabuluculuğa gitmeyi kabul eder. Arabuluculuk, her iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı tarafsız bir üçüncü taraf arabulucu tarafından yürütülecektir. Arabulucunun rolü, görüşmeleri kolaylaştırmak ve tarafların karşılıklı olarak tatmin edici bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

16.3 Tahkim: Arabuluculuk anlaşmazlığı çözemezse, taraflar konuyu Florida Eyaletinde bulunan tanınmış bir tahkim kurumunun kural ve prosedürlerine uygun olarak bağlayıcı tahkime sunmayı kabul eder. Tahkim, karşılıklı mutabakatla seçilen veya tarafların anlaşamaması halinde tahkim kurumu tarafından atanan tek bir hakem tarafından yürütülecektir.

16.4 Mahkeme İşlemleri: Tahkim seçilmezse veya tahkimden sonra bir anlaşmazlık çözülmezse, taraflardan herhangi biri, bu Sözleşmenin "Geçerli Kanun" bölümünde belirtildiği gibi Florida Eyaleti içinde bulunan eyalet ve federal mahkemeler aracılığıyla çözüm arayabilir.

16.5 İşlemlerin Dili: İster müzakere, ister arabuluculuk, ister tahkim veya mahkeme olsun, tüm işlemler İngilizce olarak yürütülecektir.

Taraflar, bu uyuşmazlık çözüm prosedürlerinin, bu Anlaşma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümü için tek ve münhasır yol olduğunu kabul eder. Taraflar, bu Sözleşmeyi imzalayarak, bu uyuşmazlık çözüm hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış olurlar ve bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta jüri tarafından yargılanma hakkından feragat ederler. Herhangi bir uyuşmazlık çözüm sürecinde galip gelen taraf, uyuşmazlığın çözümüyle bağlantılı olarak ortaya çıkan makul avukatlık ücretlerini ve masraflarını geri alma hakkına sahip olacaktır.

Bu uyuşmazlık çözümü hükümleri, uyuşmazlıkların adil ve etkin bir şekilde çözülmesini teşvik etmeyi ve böylece uzun süren davalardan ve ilgili masraflardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

17. İtiraz

Öğrencinin velisi veya vasisi, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne, söz konusu itirazı detaylandıran ve okul Yönetim Ofisine hitaben bir e-posta göndererek itiraz edebilir: admin@legacyonlineschool.com. Şirket, endişeleri ele almayı ve her türlü sorunu hızlı ve adil bir şekilde çözmeyi taahhüt eder. Belirlenen yönetim ekibi itirazı inceleyecek ve makul bir süre içinde gönderene yanıt verecektir.

18. İletişim

Bu Sözleşmeyle ilgili konularda Müşteri, Şirketin admin@legacyonlineschool.com adresindeki belirlenmiş irtibat noktasıyla iletişime geçecektir. Bu sabit irtibat noktası, soruları ele almak, şartları netleştirmek ve taraflar arasında etkili iletişimi kolaylaştırmak için hazırdır. Şirket, Sözleşme ile ilgili iletişimin verimli, şeffaf ve uygun personele yönlendirilmiş olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

19. Sosyal Medya ve Tanıtım

Legacy Online School, günümüzün birbirine bağlı dünyasında sosyal medyanın rolünü kabul eder ve öğrencilerimizin başarılarına ve katkılarına değer verir. Bu bölümde, öğrencilerin sosyal medya platformlarında ders içeriklerini veya tartışmalarını paylaşmalarına ilişkin kurallar ve yönergeler ile okulun pazarlama amacıyla öğrenci referanslarını veya başarılarını kullanma hakkı özetlenmektedir:

19.1 Kurs İçeriğinin ve Tartışmaların Sosyal Medyada Paylaşılması:
Ders materyallerini, sınıf tartışmalarını veya telif hakkıyla korunan içeriği herkese açık sosyal medya platformlarında paylaşırken sağduyulu olmanızı rica ediyoruz. Saygılı ve uyumlu bir ortamı sürdürmek için, herhangi bir gizli veya telif hakkıyla korunan materyali paylaşmadan önce hem öğrenci arkadaşlarınızdan hem de okuldan önceden izin almanızı istiyoruz.

19.2 Öğrenci Referansları ve Başarılarının Kullanımı:
Legacy Online School, öğrencilerimizin başarılarından gurur duymaktadır. Programlarımıza kaydolarak ve bu Sözleşmeyi kabul ederek, okula referanslarınızı, başarılarınızı veya ilgili içeriği pazarlama ve tanıtım amacıyla kullanma hakkını vermiş olursunuz. Bu, başarılarınızın resmi web sitemizde, sosyal medya kanallarımızda, pazarlama materyallerimizde ve diğer tanıtım ortamlarımızda yer almasını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

20. Teknoloji Gereksinimleri

Legacy Online School, öğrencileri için sağlam bir çevrimiçi öğrenme ortamı sağlamayı taahhüt eder. Başarılı ve verimli bir çevrimiçi öğrenme deneyimi sağlamak için, Müşterinin (öğrenci veya veli/vasi) aşağıdaki teknoloji gereksinimlerini karşılaması çok önemlidir:

Cihazlar: Öğrencilerin gerekli yazılımı çalıştırabilecek ve çevrimiçi içeriğe erişebilecek bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet veya benzeri bir cihaza erişimi olmalıdır.

İşletim Sistemi: Çevrimiçi platformlarımızla optimum uyumluluk için önerilen işletim sistemleri şunlardır: Windows 10, Windows 11 macOS, Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12).

Web Tarayıcısı: Çevrimiçi sınıfa ve öğrenim materyallerine erişmek için tercih edilen web tarayıcıları olarak Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari'nin en son sürümünü kullanmanızı öneririz.

Desteklenen Tarayıcı Eklentileri ve Ayarları: Kurslarımızı kullanmak için aşağıdaki eklentiler ve ayarlar gerekebilir: JavaScript etkin, Çerezler etkin, Java yüklü.

Web Kamerası ve Mikrofon: Öğrencilerin canlı sanal sınıflara, tartışmalara ve işbirliğine dayalı etkinliklere aktif olarak katılabilmeleri için bir web kamerası ve mikrofona sahip olmaları gerekmektedir.

Çevrimiçi Platformlar: Legacy Online School, öğrenme, iletişim ve değerlendirme için 'Buzz' çevrimiçi platformunu kullanır. Öğrenciler bu platformlara aşina olmalıdır ve kullanımları için yönergeler sağlanacaktır.

21. Teknik Arızalar:

Kullanıcıların eğitim materyallerine erişmesini veya derslere katılmasını engelleyen teknik arızalar veya kesintiler olması durumunda, aşağıdaki prosedürler ve sorumluluklar geçerli olacaktır:

21.1 Şirketin Sorumlulukları:

Zamanında Çözüm: Şirket, eğitim materyallerine erişimi engelleyen veya dersleri aksatan teknik sorunları derhal tespit etmeyi ve çözmeyi taahhüt eder. Kesinti sürelerini ve aksaklıkları en aza indirmek için her türlü makul çaba gösterilecektir.
İletişim: Teknik bir arıza durumunda, Şirket etkilenen kullanıcılara açık ve zamanında iletişim sağlayarak sorunu, beklenen süresini ve mevcut geçici çözümleri veya alternatifleri bildirecektir.
Telafi Edici Önlemler: Teknik arızaların eğitim hizmetlerinin sunumunda önemli bir kesintiye yol açması halinde, Şirket kendi takdirine bağlı olarak telafi edici önlemler sunabilir. Bu önlemler, derslerin yeniden planlanmasını, materyallere erişimin genişletilmesini veya etkilenen kullanıcılara ek destek sağlanmasını içerebilir.

21.2 Müşterinin Sorumlulukları:

Raporlama: Kullanıcıların karşılaştıkları teknik sorunları veya zorlukları derhal Şirketin teknik destek ekibine bildirmeleri teşvik edilmektedir. Zamanında raporlama daha hızlı çözüm sağlar.
Sabır ve İşbirliği: Teknik arızalar sırasında, Şirket sorunu çözmek için çalışırken kullanıcılardan sabır ve işbirliği göstermeleri beklenmektedir. Kullanıcılar ayrıca sağlanan rehberlik veya alternatif talimatları takip etmelidir.
Yedekleme Planları: Kullanıcıların, teknik sorunlarla karşılaşmaları durumunda alternatif internet bağlantılarına veya cihazlara erişim gibi yedek planları olması teşvik edilir. Bu, eğitim deneyimlerindeki kesintileri en aza indirmeye yardımcı olur.

22. Mücbir Sebepler

Taraflardan hiçbiri, doğal afetler, doğal afetler, hükümet eylemleri, savaşlar, grevler, iş anlaşmazlıkları veya salgın hastalıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolleri dışındaki nedenlerden dolayı bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememe veya gecikmeden sorumlu tutulamaz. Taraflardan birinin bir mücbir sebep olayından etkilenmesi durumunda, taraflar birbirlerini olayın meydana gelişi ve bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetleri üzerindeki tahmini etkisi hakkında derhal bilgilendirecektir.

Taraflar, bu tür mücbir sebeplerin Anlaşma üzerindeki etkilerini hafifletmek için uygun eylem yollarını tartışmayı ve belirlemeyi kabul eder. Bu, zaman çizelgelerinin ayarlanmasını, teslimatların değiştirilmesini veya Anlaşmanın koşullar altında mümkün olduğu ölçüde yerine getirilmesine olanak tanıyan alternatif çözümler bulunmasını içerebilir.

Mücbir sebebe başvuran taraf, olay ve olayın yükümlülüklerinin ifası üzerindeki etkisi hakkında makul kanıtlar sunacaktır. Taraflar, mücbir sebep halinin sona ermesinin ardından mümkün olan en kısa sürede yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmek için iyi niyetle birlikte çalışacaktır.

23. Geri Ödemeler

Şirket, bir Müşterinin bu Sözleşme kapsamında sağlanan ürün veya hizmetler için para iadesi talep edebileceği durumların ortaya çıkabileceğinin farkındadır. Aşağıdaki yönergeler Şirket'in geri ödeme politikasını özetlemektedir:

23.1 Tam Geri Ödeme Politikası: Öğrencilerin (veya ebeveynlerinin/velilerinin) kayıttan sonraki ilk yedi (7) takvim günü içinde okuldan ayrılmayı tercih etmeleri durumunda, Legacy Online School, varsa yalnızca ilk taksit için öğrenim ücretlerinin tam bir iadesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, Kayıt Ücretinin iade edilmediğini unutmamak önemlidir.

23.2 Para İadesi için Uygunluk: Geri ödemeler, Tek Seferde Ödeme seçeneğini tercih eden veya ödemelerini iki veya daha fazla taksitte yapmayı seçen öğrenciler (veya velileri/vasileri) için geçerlidir. Birden fazla taksitin söz konusu olduğu durumlarda, aşağıda açıklanan koşullarda belirtildiği üzere, yalnızca ilk taksit iade için uygun kabul edilir.

23.2 Para İadesi Talebi: Geri ödeme talebinde bulunmak için öğrenciler (veya ebeveynleri/velileri) admin@legacyonlineschool.com adresine e-posta yoluyla 'İptal Talebi' konu başlığını kullanarak bir iptal bildirimi göndermelidir. Geri ödeme talebinin onaylanmasının ardından, geçerli olduğu durumlarda, ilk taksite ilişkin geri ödemenin işleme konulması için 30 güne kadar bir süre talep ediyoruz.

23.3 Geri Ödeme Değerlendirmesi: Şirket, bir iade talebi aldıktan sonra, talebin geçerliliğini belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır. Şirket, bu değerlendirmeye yardımcı olmak için Müşteriden ek bilgi talep edebilir.

23.4 Para İadesi Ödemesi: Şirket bir para iadesinin gerekli olduğunu tespit ederse, para iadesini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak derhal işleme koyacaktır. Para iadeleri, aksi karşılıklı olarak yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Müşteri tarafından kullanılan orijinal ödeme yöntemine yapılacaktır.

23.5 Geri Ödemenin Reddi: Şirket, bu Sözleşmede belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamayan iade taleplerini reddetme hakkını saklı tutar. Reddetme nedenleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli bir zaman diliminden sonra yapılan talepler, Müşterinin bu Sözleşmeye uymamasından kaynaklanan sorunlar veya tanımlanan iade kriterleri kapsamında olmayan sorunlar yer alabilir.

Bu para iadesi politikasını gözden geçirmek ve para iadesi almaya hak kazandıklarına inanmaları durumunda derhal Şirketle iletişime geçmek Müşterinin sorumluluğundadır. Şirket, Müşterilerin bu Sözleşme kapsamında beklenen ürün ve hizmetlerin değerini ve kalitesini almasını sağlamak için geri ödeme taleplerini adil ve hızlı bir şekilde ele almayı taahhüt eder. Legacy Online School, bu politikayı herhangi bir zamanda revize etme ayrıcalığına sahiptir ve değişiklikler, değişiklik tarihinden sonra başlatılan tüm kayıtlar için geçerlidir. Her türlü güncelleme resmi web sitemiz veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

24. Ayrımcılık Yapmama Politikası

Legacy Online School, her öğrencinin ve personelin değer gördüğü ve saygı duyulduğu kapsayıcı ve eşitlikçi bir eğitim ortamı sağlamayı taahhüt eder. Eğitim programlarımızın ve hizmetlerimizin tüm yönlerinde ayrımcılık yapmama ve eşitlik ilkelerini korumaya kendimizi adadık.

24.1 Ayrımcılık Yasağının Kapsamı:
Legacy Online School, eğitim programlarında, faaliyetlerinde, kabullerinde, istihdam uygulamalarında veya okul tarafından yönetilen diğer programlarda ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel kimlik veya ifade, cinsel yönelim, ulusal köken, genetik, engellilik veya yaş temelinde ayrımcılık yapmaz.

24.2 Fırsat Eşitliği:
Legacy Online School, tüm öğrencilere, personele ve kayıt veya istihdam için başvuranlara eşit fırsat sağlar. Korunan herhangi bir özelliğe dayalı olarak sözlü, yazılı veya fiziksel hiçbir ayrımcılığa, tacize veya önyargıya tolerans göstermeyiz.

24.3 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık:
Çeşitliliği kucaklıyoruz ve farklılıklara değer veren ve kutlayan kapsayıcı bir öğrenme topluluğunu teşvik etmeye kararlıyız. Legacy Online School, çeşitlilik içeren bir topluluğun eğitim deneyimini zenginleştirdiğine ve öğrencileri küresel ve birbirine bağlı bir dünyada başarılı olmaya hazırladığına inanmaktadır.

24.4 Geçerli Yasalara Uygunluk:
Ayrımcılık yapmama politikamız, 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası Başlık VI ve Başlık VII, 1972 tarihli Eğitim Değişiklikleri Başlık IX, Engelli Amerikalılar Yasası (ADA) ve İstihdamda Yaş Ayrımcılığı Yasası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm federal ve eyalet yasalarıyla uyumludur.

24.5 Ayrımcılığın Bildirilmesi:
Ayrımcılık veya tacize maruz kaldığını düşünen Legacy Online School ile ilişkili herhangi bir öğrenci, personel veya birey, endişelerini derhal bildirmeye teşvik edilir. Raporlar, politikalarımızda belirtildiği gibi bir okul yöneticisine, eğitmene veya belirlenmiş raporlama kanallarımız aracılığıyla yapılabilir.

24.6 Misilleme Karşıtı:
Legacy Online School, ayrımcılık veya tacizi iyi niyetle bildiren kişilere karşı her türlü misillemeyi kesinlikle yasaklar. Herkes için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamaya kararlıyız.

24.7 Okulun Sorumluluğu:
Legacy Online School, ayrımcılık ve tacizi önlemek için politikaların uygulanması, eğitim ve öğretim sağlanması ve şikayetlerin derhal ele alınması ve çözülmesi dahil olmak üzere proaktif önlemler alır.

24.8 İnceleme ve Değişiklik:
Ayrımcılık yapmama politikamız periyodik olarak gözden geçirilir ve etkinliğini ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde değiştirilebilir.

Programlarımıza kaydolarak ve bu Sözleşmeyi kabul ederek, Legacy Online School'un ayrımcılık yapmama taahhüdünü ve herkes için kapsayıcı ve eşitlikçi bir eğitim ortamını teşvik etmeye olan bağlılığımızı kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Korunan herhangi bir özelliğe dayalı ayrımcılık veya tacize tolerans gösterilmez ve politikalarımıza ve yürürlükteki yasalara uygun olarak ele alınacaktır.

25. Değişiklikler

Bu Sözleşme sadece yazılı olarak değiştirilebilir ve her iki tarafça da imzalanabilir. Önerilen her türlü değişiklik, mevcut şartlarda yapılacak değişiklikleri detaylandırarak açık ve spesifik bir şekilde sunulacaktır. Her iki taraf da açıklık, şeffaflık ve karşılıklı rızanın sağlanması için Sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin resmileştirilmesinin önemini kabul eder.

26. Tüm Sözleşme
İşbu Anlaşma taraflar arasındaki mutabakatın tamamını teşkil etmekte olup, işbu Anlaşmanın konusuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan sözlü veya yazılı tüm mutabakatların yerine geçer. İşbu Anlaşmanın imzalanmasından önce yapılan tüm görüşmeler, müzakereler veya anlaşmalar işbu Anlaşma ile geçersiz kılınmıştır ve sadece işbu Anlaşmada belirtilen hüküm ve koşullar taraflar için bağlayıcıdır.

Her iki taraf da işbu Sözleşmeye, diğer tarafça yapılan ve işbu Sözleşmede açıkça yazılı olarak belirtilmeyen herhangi bir beyan, garanti veya vaade dayanarak girmediklerini kabul ederler.

Online okulumuz hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Oops! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.